Leva med VMS

Kvinna på restaurant med emojihuvud

Medan klimakteriet är ett naturligt skede av livet, är VMS (vasomotoriska symtom) ett medicinskt tillstånd som kan påverka allt från sömn och arbete till personliga relationer.1,2

VMS kan påverka olika delar av livet2

Områden i livet som kan påverkas av VMS i samband med klimakteriet:*
Självbild 100%, sömn 94%, humör 81%, relationer 81%, arbete 69%, sociala aktiviter 69%, fysisk hälsa 50%, dagliga aktiviteter 44%

Prata med en läkare om hur VMS påverkar ditt liv.


*Studiedesign: 16 kvinnor i Frankrike och Storbritannien fick svara på öppna frågor med fokus på livskvalitet.

Påverkas ditt liv av VMS?

Svara på frågorna och få svar på hur du påverkas av värmevallningar och nattsvettningar.Dina resultat tyder på att du har symtom som kan uppstå i samband med klimakteriet. Prata med en läkare.

VIKTIG INFORMATION OM FRÅGORNA: Resultatet utgör ingen professionell medicinsk rådgivning, diagnos eller behandling. Om du har frågor om din hälsa i samband med klimakteriet, bör du alltid prata med en läkare. Frågorna på denna sida har tagits fram för att hjälpa kvinnor att beskriva sina symtom och nivån på sina besvär i samband med klimakteriet och som del av en diskussion med en läkare. Inga personuppgifter lagras eller delas till tredje part.

0 out of 0 questions correctly

Referenser:

  1. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019;1-21.
  2. English M, Stoykova B, Slota C, Doward L, Siddiqui E, Crawford R, DiBenedetti D. Correction to: Qualitative study: burden of menopause-associated vasomotor symptoms (VMS) and validation of PROMIS sleep disturbance and sleep-related impairment measures for assessment of VMS impact on sleep. J Patient Rep Outcomes 2021;5(1):42.