Om VMS

Par i sängen, kvinnan med emojihuvud

VMS, eller vasomotoriska symtom, är det medicinska namnet för de värmevallningar och nattliga svettningar som kan uppstå i samband med klimakteriet1

 • En värmevallning är en plötslig och intensiv känsla av värme i ansiktet, på halsen och bröstet och som kan åtföljas av svettningar, rödfärgning av huden, frossa och hjärtklappning.1,2
   
 • Nattsvettningar är värmevallningar som inträffar under sömnen.1

Värmevallningar och nattsvettningar i samband med klimakteriet kan variera i svårighetsgrad1,3

Definitioner av mild, måttlig och svår VMS
Definitioner av mild, måttlig och svår VMS

Visste du att...?

De flesta kvinnor i klimakteriet upplever VMS under cirka 7 år. 
Vissa kvinnor kan dock ha besvär i mer än 10 år.4


Vad orsakar värmevallningar?

Kvinna i badrum med emojihuvud och grafiskt ritad hjärna

VMS uppstår i en del av hjärnan som kallas hypotalamus och som reglerar kroppens temperatur.1,5,6

Empojihuvud och temperatur, grafisk

För att kunna hålla koll på den interna termostaten är kroppen beroende av en balans mellan hormonet östrogen och ett ämne i hjärnan som kallas neurokinin B.1,5,6

Vågskålar, grafisk

I samband med klimakteriet, då östrogennivåerna minskar, rubbas denna balans.7,8

Emojihuvud i vågskål, grafisk

Detta gör att hypotalamus felaktigt signalerar att kroppen är varm, fast den inte är det.7,8

Par i sängen, kvinnan med emojihuvud

För att kyla ned kroppen utlöser hypotalamus värmevallningar och nattsvettningar.7,8

VMS kan påverka många delar av livet

Referenser:

 1. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachrnan GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019;43-55.
 2. Kronenberg F. Hot flashes: epidemiology and physiology. Ann NY Acad Sci 1990;592:52-86.
 3. Guideline on clinical investigation of medicinal products for hormone replacement therapy of oestrogen deficiency symptoms in postmenopausal women. EMA. https://www.ema.europa.eu/en/clinical-investigation-medicinal-products-hormone-replacement-therapy-oestrogen-deficiency-symptoms. Accessed July 07, 2023.
 4. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015;175(4):531-539.
 5. Wakabayashi Y, Nakada T, Murata K, et al. Neurokinin B and dynorphin A in kisspeptin neurons of the arcuate nucleus participate in generation of periodic oscillation of neural activity driving pulsatile [...]. J Neurosci 2010;30(8):3124-3132.
 6. Padilla SL, Johnson CW, Barker FD, Patterson MA, Palmiter RD. A neural circuit underlying the generation of hot flushes. Cell Rep 2018M24(2):271-277.
 7. Krajewski-Hall SJ, Blackmore EM, McMinn JR, Rance NE. Estradiol alters body temperature regulation in the female mouse. Temperature 2017M5(1):56-69.
 8. Krajewski-Hall SJ, Miranda Dos Santos F, McMullen NTm Blackmore EM, Rance NE. Glutamatergic neurokinin 3 receptor neurons in the median preoptic nucleus modulate heat- defense pathways in female mice. Endocrinology 2019M160(4):803-816.