Vanliga frågor och svar

Kvinna i badrum med emojihuvud

Här hittar du svaret på några av de vanligaste frågorna om klimakteriet och VMS. Prata med en läkare om du vill veta mer.

Klimakteriet, ibland även kallat övergångsåldern, är en fas i kvinnors liv då hormonnivåerna börjar sjunka, vilket leder till att menstruationerna till slut upphör.1

I 50-årsåldern får alla kvinnor minskad hormonproduktion från äggstockarna vilket leder till att menstruation upphör, menopaus. Klimakteriet, även kallat övergångsåldern, pågår cirka fem till tio år före och efter menopaus och präglas hos många kvinnor av kroppsliga och psykologiska besvär. 1

VMS, eller vasomotoriska symtom, är det medicinska namnet för de värmevallningar och nattsvettningar som upp till 80% av alla kvinnor upplever i samband med klimakteriet.2

Ett av de första tecknen är att menstruationerna börja bli mer oregelbundna. Till en början kommer de ofta med tätare intervall, för att sedan komma mer sällan och sedan inte alls.1,3

Nej. Menopaus är en klinisk definition som innebär att det gått 12 månader sedan menstruationerna upphört. VMS är värmevallningar och nattsvettningar i samband med klimakteriet.2,3

Nej, det är samma sak. Båda kännetecknas av en plötslig och intensiv känsla av värme i ansiktet, på halsen och bröstet som kan åtföljas av svettningar, rödfärgning av huden, frossa och hjärtklappning. Nattsvettningar är bara ett annat namn för de värmevallningar som inträffar under sömnen. Vallningarna och svettningarna varar vanligtvis mellan 1 och 5 minuter.2,4

Forskningen är inte helt på det klara med vad som gör att man drabbas av värmevallningar och nattliga svettningar, även kallat VMS (vasomotoriska symtom), under klimakteriet. Dock vet man att VMS har sitt ursprung i en del av hjärnan som kallas hypotalamus och som reglerar kroppens temperatur. För att kunna hålla koll på den interna termostaten är kroppen beroende av en balans mellan hormonet östrogen och ett ämne i hjärnan som kallas neurokinin B.2,5,6

 

I samband med klimakteriet, då nivåerna av östrogen minskar, rubbas denna balans. Detta gör att hypotalamus felaktigt signalerar att kroppen är varm, fast den inte är det, och utlöser därför värmevallningar och nattsvettningar för att kyla ned kroppen.7,8

Ja, det finns flera receptbelagda läkemedel mot värmevallningar och nattsvettningar. Prata med en läkare om vilka behandlingsmöjligheter som skulle kunna vara aktuella för dig.

Ja, idag finns såväl kosttillskott, växtbaserade läkemedel och naturläkemedel som används mot värmevallningar och nattsvettningar i samband med klimakteriet. Dessa kan köpas i hälsokostaffärer och på apotek, men är inte godkända eller utvärderade av den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA).9,10

 

Prata alltid med din läkare om vilka andra mediciner, kosttillskott eller naturläkemedel du tar.10

Ja. Upp till 94% av alla de kvinnor som drabbas av VMS (vasomotoriska symtom) i samband av klimakteriet säger att symtomen påverkar deras sömn, upp till 69% säger att VMS påverkar deras koncentration och upp till 69% säger att symtomen påverkar deras arbete.11

Upp till 80% av alla kvinnor drabbas av VMS (vasomotoriska symtom), vilket gör värmevallningar och nattsvettningar till ett av de vanligaste symtomen i samband med klimakteriet.2,12

Alla är kvinnor olika, men för de flesta kan VMS (vasomotoriska symtom) i samband med klimakteriet pågå i över 7 år. För vissa kan symtomen vara längre än 10 år.13

Problem med värmevallningar och nattsvettningar, även kallat VMS (vasomotoriska symtom), uppstår ofta i samband med att man kommer i klimakteriet. Tiden för detta varierar från person till person. Ibland börjar symtomen redan före 40 års ålder, eller upp till 10 år innan menstruationerna upphör.3,13

Ja, och det finns även ett medicinskt namn för dem: VMS (vasomotoriska symtom) i samband med klimakteriet.2

En värmevallning kan följas av snabba hjärtslag, svettningar, rodnad hud och frossa. Faktum är att VMS (vasomotoriska symtom) kan öka hjärtfrekvensen från 7 till 15 slag per minut.2,4,9

Nyligen genomförda studier visar att omfattningen och svårighetsgraden av VMS (vasomotoriska symtom) i samband med klimakteriet kan användas för att förutse framtida hälsoproblem, däribland nedsatt minne, hjärt-kärlsjukdom och benskörhet.14

 

Om du upplever att VMS påverkar din hälsa, prata med en läkare.

Nyligen genomförda studier visar att alkohol och intag av mycket socker och fett kan öka risken för VMS (vasomotoriska symtom) i samband med klimakteriet.2 Tala med en läkare för rekommendationer om hur du kan hantera värmevallningar och nattliga svettningar.

För den som lätt blir varm burkar man rekommendera att klä sig i lätta lager och välja plagg i naturliga material som bomull eller linne. Idag finns även kläder med speciellt fukttransporterande och snabbtorkande egenskaper. Att investera i en bärbar fläkt och hålla sig till kalla, alkoholfria drycker är andra tips som kan hjälpa.9Tala med en läkare för rekommendationer om hur du kan hantera värmevallningar och nattliga svettningar.

Klimakteriet, eller övergångsåldern som det också kallas, består av tre faser; perimenopaus (även kallat förklimakteriet), menopaus och postmenopaus. Perimenopaus är tiden när du börjar uppleva att menstruationerna blir mer oregelbundna till följd av sjunkande hormonnivåer. Menopaus är benämningen för den tidpunkt då det gått 12 månader utan att du haft någon menstruation och postmenopaus är tiden efter menopaus.3

Medelåldern för menopaus är 51 år. Definitionen för menopaus är det har gått 12 månader sedan du hade din sista menstruation.3,15

Prematur ovariell insufficiens (POI) innebär att menstruationerna upphör före 40 års ålder. POI drabbar cirka 1% av alla kvinnor. Orsaken kan vara genetisk eller ha med kroppens ämnesomsättning att göra. Prematur ovariell insufficiens kan också bero på en infektion eller någon autoimmun sjukdom.3

Tidig menopaus drabbar omkring 5 % av alla kvinnor och innebär att menstruationerna upphör mellan 40 och 45 års ålder. Den vanligaste orsaken är dock medicinsk. Kirurgi (där äggstockarna tas bort), läkemedel mot exempelvis cancer, strålning av bäckenbotten och andra medicinska ingrepp kan påverka äggstockarnas produktion av östrogen och leda till att menstruationerna upphör tidigare än vanligt.3

Symtomen kan börja upp till 10 år före din sista menstruation. Denna tid kallas perimenopaus eller förklimakteriet.16

Även om längden är olika för alla, infaller menopausen för de flesta kvinnor mellan 45 och 55 års ålder. VMS (vasomotoriska symtom) är vanligast åren före menopaus (då menstruationerna blir mer oregelbundna med allt längre intervaller emellan) och under de första åren efteråt.2,3 VMS (vasomotoriska symtom) i samband med klimakteriet kan pågå i över 7 år. För vissa varar symtomen längre än 10 år.13

VMS (vasomotoriska symtom), det vill säga värmevallningar och nattsvettningar, upplevs av de flesta kvinnor som det vanligaste och mest besvärande symtomet. Andra vanliga besvär är torra slemhinnor i underlivet, ledvärk, viktökning, tunnare hår och torr hud.12

Även om meditation inte har visat sig kunna minska symtom som VMS (vasomotoriska symtom), kan det hjälpa dig att hantera de känslor (ångest, stress och irritabilitet) som kan uppstå på grund av värmevallningar och nattliga svettningar. Yoga har dock visat god effekt för att minska olika klimakteriesymtom.2,9,17

VMS (vasomotoriska symtom) är ofta både vanligare och värre för kvinnor som hamnat i klimakteriet till följd av de fått sina äggstockar bortopererade, än för de kvinnor som kommer i klimakteriet naturligt.2

Ja. Kliniska studier har visat att problem med VMS (vasomotoriska symtom) är vanligare hos kvinnor med högre BMI* och hos kvinnor som röker. Att hålla sin koll på sin vikt och sluta röka är därför två saker som kan bidra till att minska problem med värmevallningar och nattsvettningar.2

 

*Body Mass Index

Nej, symtomen skiljer sig åt mellan olika kvinnor.

Värmevallningar och nattsvettningar i samband med klimakteriet kan variera i svårighetsgrad.2,19


• Mild – Du känner dig varm, men svettas inte. 


• Måttlig – Du känner dig varm och svettas, men kan fortsätta att göra det du håller på med. 


• Svår –Du blir så varm och svettig att du inte kan fortsätta med det du håller på med.

Alla är olika, men efter menopaus upplever drygt hälften av alla kvinnor omkring 33 värmevallningar och nattsvettningar per vecka.20

Referenser:

 1. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella-riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/3-55.
 2. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019M43-55.
 3. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al., eds. Menopause Practice: A Clinician's Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society, 2019M1-21.
 4. Kronenberg F. Hot flashes: epidemiology and physiology. Ann NY Acad Sci 1990M592:52-86.
 5. Wakabayashi Y, Nakada T, Murata K, et al. Neurokinin B and dynorphin A in kisspeptin neurons of the arcuate nucleus participate in generation of periodic oscillation of neural activity driving pulsatile [...]. J Neurosci 2010;30(8):3124-3132.
 6. Padilla SL, Johnson CW, Barker FD, Patterson MA, Palmiter RD. A neural circuit underlying the generation of hot flushes. Cell Rep 2018M24(2):271-277.
 7. Krajewski-Hall SJ, Blackmore EM, McMinn JR, Rance NE. Estradiol alters body temperature regulation in the female mouse. Temperature 2017M5(1):56-69.
 8. Krajewski-Hall SJ, Miranda Dos Santos F, McMullen NTm Blackmore EM, Rance NE. Glutamatergic neurokinin 3 receptor neurons in the median preoptic nucleus modulate heat- defense pathways in female mice. Endocrinology 2019M160(4):803-816.
 9. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015M126(4):859-876.
 10. Natural Menopause Relief. Rock My Menopause. https://rockmymenopause.com/get- informed/treatment/#Natural-menopause-relief. Accessed July 20, 2023.
 11. English M, Stoykova B, Slota C, Doward L, Siddiqui E, Crawford R, DiBenedetti D. Correction to: Qualitative study: burden of menopause-associated vasomotor symptoms (VMS) and validation of PROMIS sleep disturbance and sleep-related impairment measures for assessment of VMS impact on sleep. J Patient Rep Outcomes 2021M5(1):42.
 12. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018M14(4):199-215.
 13. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015M175(4):531-539.
 14. Biglia N, Cagnacci A, Gambacciani M, Lello S, Maffei S, Nappi RE. Vasomotor symptoms in menopause: a biomarker of cardiovascular disease risk and other chronic diseases? Climacteric 2017M20(4):306-312.
 15. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp- content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Accessed July 07, 2023.
 16. Jones RE, Lopez KH. Reproductive aging. In: Human Reproduction Biology. 4th ed. London, UK: Academic Press, 2013M119-131.
 17. Joshi S, Khandwe R, Bapat D, Deshmukh U. Effect of yoga on menopausal symptoms. Menopause Int 2011M17(3):78-81.
 18. Utian WH. Psychosocial and socioeconomic burden of vasomotor symptoms in menopause: a comprehensive review. Health Qual Life Outcomes 2005M3:47.
 19. Guideline on clinical investigation of medicinal products for hormone replacement therapy of oestrogen deficiency symptoms in postmenopausal women. EMA. Accessed July 07, 2023. https://www.ema.europa.eu/en/clinical-investigation-medicinal-products-hormone- replacement-therapy-oestrogen-deficiency-symptoms
 20. Hunter MS, Gentry-Maharaj A, Ryan A, et al. Prevalence, frequency and problem rating of hot flushes persist in older postmenopausal women: impact of age, body mass index, hysterectomy, hormone therapy use, lifestyle and mood in a cross-sectional cohort study of 10,418 British women aged 54-65. BJOG 2012M119(1):40-50.