Vad är VMS?


 

Vad är klimakteriet?

Klimakteriet är en naturlig fas av en kvinnas liv då hormonnivåerna börjar sjunka, vilket leder till att menstruationen till slut upphör. Slutet för menstruationen brukar vanligtvis inträffa någon gång mellan 45 och 55 års ålder och kallas menopaus. Definitionsmässigt infaller menopausen 12 månader efter att man haft sin sista menstruation.2-4 Medelåldern för menopaus är 51 år.3 Med klimakteriet, ibland även kallat övergångsåldern, menar man tiden före, under och efter menopaus.5

Vad menas med förklimakteriet?

Förklimakteriet, även kallat perimenopaus, är benämningen för den tid då man börjar uppleva olika typer av klimakteriesymtom. Symtomen kan starta redan 10 år innan menopaus. Med tiden minskar nivåerna av hormonet östrogen och menstruationen upphör.3,6,7

Tre kvinnor samtalar - en med ett emojihuvud

Klimakteriet påverkar kvinnor på olika sätt

Varje kvinna är unik, likaså är symtomen i samband med klimakteriet. En rad faktorer påverkar dessutom hur man upplever dem. Hit räknas till exempel olika medicinska tillstånd, etnicitet och psykiskt välbefinnande.8,9


Den här webbplatsen använder det könsspecifika språket (t.ex. kvinna, kvinnor, hon), men vi inser att vissa individer som upplever klimakteriet kan identifiera sig annorlunda än kön och pronomen.


Vilka är de vanligaste symtomen i samband med klimakteriet?

Upp till 80% av alla kvinnor
Upp till 80% av alla kvinnor
Kvinna i dörröppning med emojihuvud på
Kvinna i dörröppning med emojihuvud på

Att lära sig mer om symtomen är ett steg mot att må bättre

Referenser:

  1. Thurston RC. Vasomotor symptoms. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:43-55.
  2. Santoro NF. Menopause. In: Crandall CJ, Bachman GA, Faubion SS, et al, eds. Menopause Practice: A Clinician’s Guide. 6th ed. Pepper Pike, OH: North American Menopause Society; 2019:1-21.
  3. What is menopause? The Menopause Charity. https://www.themenopausecharity.org/wp-content/uploads/2021/04/What-is-menopause_.pdf Accessed July 07, 2023.
  4. https://www.who.int/news-room/fact- sheets/detail/menopause#:~:text=Most%20women%20experience%20menopause%20between ,natural%20part%20of%20biological%20ageing
  5. https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/nationella- riktlinjer/riktlinjer-och-utvarderingar/levnadsvanor/stod-i-arbetet/samtal-om-klimakteriet/
  6. Jones RE, Lopez KH. Reproductive aging. In: Human Reproduction Biology. 4th ed. London, UK: Academic Press, 2013;119-131.
  7. Avis NE, Crawford SL, Greendale G, et al. Duration of menopausal vasomotor symptoms over the menopause transition. JAMA Intern Med 2015;175(4):531-539.
  8. Richard-Davis G, Wellons M. Racial and ethnic differences in the physiology and clinical symptoms of menopause. Semin Reprod Med 2013;31(5):380-386.
  9. Monteleone P, Mascagni G, Giannini A, Genazzani AR, Simoncini T. Symptoms of menopause - global prevalence, physiology and implications. Nat Rev Endocrinol 2018;14(4):199-215
  10. Kaunitz AM, Manson JE. Management of menopausal symptoms. Obstet Gynecol 2015;126(4):859-876.